Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

2- Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

3- Erkeği ve dişiyi yaratana;

4- Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

5- Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

6- Ve en güzel olanı doğrularsa,

7- Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.

8- Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

9- Ve en güzel olanı yalan sayarsa,

10- Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

11- Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

12- Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir.

13- Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizimdir.

14- Artık sizi, ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım.

15- Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

16- Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

17- Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

18- Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

19- Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

20- Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

21- Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.