Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Fecre andolsun,

2- On geceye,

3- Çifte ve tek’e,

4- Akıp-gittiği zaman geceye,

5- Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

6- Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

7- ‘Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e?

8- Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

9- Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud’a?

10- Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun’a?

11- Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

12- Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.’

13- Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi.

14- Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.

15- Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der.

16- Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: “Rabbim bana ihanet etti” der.

17- Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18- Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19- Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

20- Malı ‘bir yığma tutkusu ve hırsıyla’ seviyorsunuz.

21- Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

22- Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

23- O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

24- Der ki: “Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim.”

25- Artık o gün hiç kimse (Allah’ın) vereceği azap gibi azaplandıramaz.

26- Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

27- Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

28- Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

29- Artık kullarımın arasına gir.

30- Cennetime gir.