Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi?

2- O gün, öyle yüzler vardır ki, ‘zillet içinde aşağılanmıştır.’

3- Çalışmış, boşuna yorulmuştur.

4- Kızgın bir ateşe yollanırlar.

5- Kaynar bir kaynaktan içirilirler.

6- Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur.

7- Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.

8- O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.

9- Harcadığı-çabadan dolayı hoşnuttur.

10- Yüksek bir cennettedir.

11- Orda anlamsız bir söz işitmez.

12- Orda ‘durmaksızın akan’ bir kaynak vardır.

13- Orda ‘yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;

14- Konulmuş (içecek dolu) kaplar,

15- Dizi dizi yastıklar,

16- Ve serilmiş yaygılar.

17- Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?

18- Göğe, nasıl yükseltildi?

19- Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu?

20- Yere; nasıl yayılıp-döşendi?

21- Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın.

22- Onlara ‘zor ve baskı’ kullanacak değilsin.

23- Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse

24- Allah, onu en büyük azap ile azaplandırır.

25- Şüphesiz onların dönüşleri Bizedir.

26- Sonra onları hesaba çekmek de elbette Bize aittir.