Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Burçları olan göğe andolsun,

2- O vadedilen güne,

3- Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene).

4- Kahrolsun Ashab-ı Uhdud

5- ‘Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,’

6- Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

7- Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8- Onlardan, yalnızca ‘üstün ve güçlü olan,’ öğülen Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

9- Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, herşeyin üzerinde şahid olandır.

10- Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır.

11- Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.

12- Doğrusu, Rabbinin ‘zorlu yakalayışı’ şiddetlidir.

13- Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

14- O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

15- Arşın sahibidir; Mecid (pek Yüce)dir.

16- Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.

17- Orduların haberi sana geldi mi?

18- Firavun ve Semud (ordularının)?

19- Hayır; inkar edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

20- Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.

21- Hayır; o (Kitap), ‘şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır;

22- Levh-i Mahfuz’dadır.