Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Gök, yarılıp-parçalandığı,

2- Ve ‘kendi yaratılışına uygun’ Rabbine boyun eğdiği zaman;

3- Yer, düzlendiği,

4- İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,

5- Ve ‘kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.

6- Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O’na varacaksın.

7- Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,

8- O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

9- Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.

10- Kimin de kitabı ardından verilirse,

11- O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,

12- Çılgın alevli ateşe girecek.

13- Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

14- Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

15- Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.

16- Yoo, şafak-vaktine yemin ederim,

17- Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,

18- Ondördüne girdiği zaman aya;

19- Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

20- Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

21- Kendilerine Kur’an okunduğunda secde etmiyorlar.

22- Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

23- Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

24- Bu durumda sen, onlara acı bir azap ile müjde ver.

25- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır.