Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Surat astı ve yüz çevirdi;

2- Kendisine o kör geldi diye.

3- Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak?

4- Veya öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak.

5- Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,

6- İşte sen, onda ‘yankı uyandırmaya’ çalışıyorsun.

7- Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne?

8- Ama koşarak sana gelen ise,

9- Ki o, ‘içi titreyerek korkar’ bir durumdadır;

10- Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

11- Hayır; çünkü o (Kur’an), bir öğüttür.

12- Artık dileyen, onu ‘düşünüp-öğüt alsın.’

13- O (Kur’an), ‘şerefli-üstün’ sahifelerdedir.

14- Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış.

15- Katiplerin ellerinde.

16- (Ki onlar,) Üstün değerli, ‘iyilik ve dürüstlük sembolü.’

17- Kahrolası insan, ne kadar nankördür.

18- (Allah) Onu hangi şeyden yarattı?

19- Bir damla sudan yarattı da onu ‘bir ölçüyle biçime soktu.’

20- Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21- Sonra onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü.

22- Sonra dilediği zaman onu diriltir.

23- Hayır; ona (Allah’ın) emrettiğini yerine getirmedi.

24- Bir de insan, yediğine bir bakıversin;

25- Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık,

26- Sonra yeri yardıkça yardık;

27- Böylece onda taneler bitirdik,

28- Üzümler, yoncalar,

29- Zeytinler, hurmalar,

30- Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler.

31- Meyveler ve otlaklıklar,

32- Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

33- Fakat ‘kulakları patlatırcasına olan o gürleme’ geldiği zaman,

34- Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar;

35- Annesinden ve babasından,

36- Eşinden ve çocuklarından,

37- O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.

38- O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır;

39- Güler ve sevinç içindedir.

40- Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür.

41- Bir karartı sarıp-kaplamıştır.

42- İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.