Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

2- Yumuşacık çekip alanlara,

3- Yüzdükçe yüzerek gidenlere,

4- Öncü olarak yarışıp geçenlere,

5- Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,

6- O sarsıntının sarsacağı gün,

7- Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

8- O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

9- Gözler zillet içinde düşecek.

10- Derler ki: “Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?”

11- “Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

12- Derler ki: “Şu durumda, zararına bir dönüştür bu.”

13- Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.

14- Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.

15- Musa’nın haberi sana geldi mi?

16- Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da seslenmişti:

17- “Firavun’a git; çünkü o, azdı.”

18- Ona de ki: “Temizlenmek ister misin?”

19- “Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O’ndan) korkmuş olursun.”

20- (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

21- Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

22- Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü.

23- Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;

24- Dedi ki: “Sizin en yüce Rabbiniz benim.”

25- Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

26- Gerçekten bunda ‘içi titreyerek korkacak’ kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

27- Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

28- Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

29- Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.

30- Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.

31- Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

32- Dağlarını dikip-oturttu;

33- Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

34- Ancak o, ‘herşeyi batırıp gömen büyük-felaket’ (kıyamet) geldiği zaman.

35- O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar.

36- Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.

37- Artık kim taşkınlık edip-azarsa,

38- Ve dünya hayatını seçerse,

39- Şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

40- Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

41- Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

42- “O ne zaman demir atacak?” diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar.

43- Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki…

44- En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.

45- Sen, yalnızca ondan ‘içi titreyerek korkanlar’ için bir uyarıcısın.

46- Onu gördükleri gün, sanki, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.