Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2- O büyük haberi mi?

3- Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

4- Hayır; yakında bileceklerdir.

5- Yine hayır; yakında bileceklerdir.

6- Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7- Dağları da birer kazık?

8- Sizi çift çift yarattık.

9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10- Geceyi bir örtü yaptık.

11- Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

12- Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

13- Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

14- Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ‘bardaktan boşanırcasına su’ indirdik.

15- Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

16- Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

17- Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

18- Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

19- O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20- Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

21- Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22- Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

23- Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

24- Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

25- Kaynar sudan ve irinden başka.

26- (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

27- Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

28- Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29- Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

30- Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

31- Gerçek şu ki, muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutluluk’ vardır.

32- Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33- Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

34- Dopdolu kadehler.

35- İçinde, ne ‘boş ve saçma bir söz’ işitirler, ne bir yalan.

36- Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

37- Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.

38- Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39- İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.

40- Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: “Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim” diyecek.